Bohoslužby a svátosti

Mše sv. v kostele sv. Ondřeje
Mše sv. ve filiálním kostele v Blatničce
Mše sv. v poutní kapli sv. Antonína

Křest dítěte
Svátost manželství
Svátost nemocných a křesťanský pohřeb

Pořad bohoslužeb ve farním kostele sv. Ondřeje v Blatnici

pondělí 18:00 hod.
středa 18:00 hod.
pátek 18:00 hod. (mše sv. pro děti)
sobota 7:00 hod.
neděle 7:30 a 10:30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření - půl hodiny před mší sv.
Možnost změn v pořadu bohoslužeb ve všední dny vyhrazena.


Pořad bohoslužeb v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce

ve čtvrtek - 17:00 hod.
v neděli - 9:00 hod.

Bohoslužby v poutní kapli sv. Antonína

Od 1. dubna do 31. října je mše sv. každou neděli v 15:00 hod.(v den pouti mše svatá v 15:00 není).
Podrobný přehled
bohoslužeb naleznete zde (případná změna vyhrazena).

Křest dítěte

V naší farnosti se většinou křtí při nedělní mši sv. v 10:30 hod. ve farním kostele sv. Ondřeje nebo v 9:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce. Ze závažných důvodů je možné i jindy. O křest dítěte žádají rodiče kněze v místě svého bydliště. Křtu dítěte předchází příprava rodičů. Rodiče si volí jednoho nebo dva kmotry. Kmotrem může být katolík, nejlépe biřmovaný, který žije dobrým křesťanským životem.


Svátost manželství

Svátost manželství se v naší farnosti uděluje ve farním kostele sv. Ondřeje, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce a v poutní kapli Sv. Antonína na Blatnické hoře. Před svatbou se oba snoubenci účastní přípravy, která obsahuje: 3-4 setkání s knězem + 3-4 setkání s manžely. Plánovanou svatbu oznamte minimálně 3 měsíce předem. Aspoň jeden ze snoubenců má být katolík, který má bydliště ve farnosti.


Svátost nemocných a křesťanský pohřeb

Oznamte ihned, případně volejte na tel: 518 331 424