Bankovní spojení pro zaslání daru Bankovní účet 129227740/0300 
 variabilní symbol 777 


 
DěkujemeZpět