Z dějin farnosti si zde můžete přečíst:


dějiny farního kostela sv. Ondřeje v Blatnici

dějiny poutního kostela sv. Antonína Paduánského

dějiny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce