Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

 

Vítáme Vás na stránkách farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem, do které náleží obce Blatnice pod Svatým Antonínkem a sousední Blatnička. Rádi bychom Vás zde ve stručnosti informovali o dění v naší farnosti a akcích, které zde probíhají.

Pozvání a aktuality:

V neděli 5.8. ve 14:00 hodin bude mší svatou zahájen letošní farní den blatnické farnosti, na který srdečně zveme všechny farníky.

V neděli 12.8.se v kapli Sv. Antonína na Blatnické hoře uskuteční koncert komorního sboru Vox Blatnicensis pod názvem Mariánské nešpory. Kromě zhudebněných nešpor zazní i další převážně barokní skladby, které budou prokládány texty zaměřenými na jednotlivá období ze života Panny Marie.

Římskokatolická farnost Blatnice pod Sv. Antonínkem ve spolupráci s Maticí svatoantonínskou a obcemi Mikroregionu Ostrožsko připravuje OBNOVU POUTNÍHO MÍSTA svatého Antonína Paduánského na Blatnické hoře, lidově zvaného Antonínek. Děkujeme za Vaši podporu a cenné připomínky. Máte-li zájem zúčastnit se brigády, informujte se u kostelníka p. Ladislava Vyskočila.

Návštěva nemocných vždy první pátek v měsíci a ve středu před prvním pátkem.